Cocktailuri originale

Cocktailurile maiștrilor noștri sunt motivul principal pentru care Uzina noastră este aproape de a-și completa al doilea cincinal cu succes în centrul orașului Cluj-Napoca. Suntem încântați să servim în continuare tovarășii însetați, vechi și noi, cu licorurile făurite la The Soviet. Trăiască poporul!

Back to Top
Translate »